FUNDACJA “NORMOGLIKEMIA” IM. ŁUKASZA WYSOCZAŃSKIEGO

Siedziba: ul. Połaniecka 3a/4, 66-400 Gorzów Wlkp. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Fundusz założycielski: 2000 PLN

KRS 0001070906

NIP 5993280986

Poznaj nasze cele, założenia i strukturę: Statut (PDF)